Шестмесечен абонамент за услугата "Персонален треньор" По тази програма получавате шестмесечен абонамент за горепосочените услуги от едногодишният пакет.

Шестмесечен абонамент