Тримесечен абонамент за услугата "Персонален треньор" Същите като посочените горе услуги, но за три месеца.

Тримесечен абонамент за услугата