Едногодишен абонамент за услугата "Персонален треньор" По тази програма получавате едногодишен абонамент за неограничен брой посещения на предварително избран и уточнен фитнес

ЦЕНА 4000 лв.

Едногодишен абонамент