На базата на дългогодишният опит в сферата на фитнес лайфстайла, аз и мои съмишленици учредихме и регистрирахме съгласно законите на РБ сдружението БГФИТ СПОРТ ЗДРАВЕ ДЪЛГОЛЕТИЕ

При изрично съгласие от Ваша страна,част от средствата, които превеждате по сметките в банката с която работим, ще бъдат отделяни за каузите и целите на НПО-то. За тях можете да се информирате на сайта

Благодарим Ви!

Сдружение „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ е доброволна организация за осъществяване на общественополезна дейност, с цел устойчиво развитие на спорта, физическото възпитание и здравната култура в България.

Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и има за цел развитие, подпомагане и популяризиране на спорта, и здравословния начин на живот, като инструмент за формиране на морално - волеви качества, толерантност, социална интеграция, превенция на агресията, наднорменото тегло и употребата на наркотични вещества.

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ отчита многопосочните формиращи функции на физическото възпитание в изграждането на личността и вярва, че спортът може да бъде не само развлечение и хоби. Спортът може да бъде сила. Сила, която вдъхновява и обединява хората.